Dynamika tuhých těles - Institute of Solid Mechanics ...

Dynamika tuhých těles. V reálných technických aplikacích lze model bodového tělesa použít jen v omezené míře. Mnohem častější je použití modelu ...

UČENÍ ONLINE největší vzdělávací portál pro ZŠ | jazyky ...

UČENÍ ONLINE největší vzdělávací portál pro ZŠ | jazyky, matematika, zeměpis, dějepis, příroda| MATEMATIKA

Řešení soustav tří lineárních rovnic se třemi neznámými

Řešení soustav tří lineárních rovnic se třemi neznámými online. Cramerovo pravidlo pro řešení soustavy lineárních rovnic o třech ...

Kvadratické funkce

Koeficient v předpisu funkce má kladné znaménko - parabola bude 'otevřená' nahoru. Koeficient je nulový - -ová souřadnice vrcholu bude mít hodnotu 0.

Práce s rastry v našich produktech | GEPRO spol. s r.o.

Program Kokeš již delší dobu umožňuje práci s rastry. Při postupném vývoji jsou neustále doplňovány další funkce a možnosti a domníváme se, že s ...

matematika pro střední školu - www.votruba.in

výrazy s kvadratickým členem: jedna stránka neřešených příkladů na úpravu výrazů pomocí vzorců a na řešení kvadratické rovnice

Slovní úlohy z matematiky - 7. ročník

Řešené slovní úlohy z matematiky tříděné podle kategorií: 7. ročník. Sbírka úloh z matematiky s výsledky (7. ročník). Řešené úlohy a cvičení na ...

Základy analýzy elektrických obvodů

Přímá aplikace Kirchhoffových zákonů je u složitějších sítí nadmíru komplikovaná a vede na řešení soustavy neúnosně mnoha lineárních rovnic ...

Soustavy rovnic—

Toto je jednoduchá soustava dvou rovnic o dvou neznámých. Naším úkolem je vyjádřit proměnné x a y tak, aby obě rovnice měly smysl. Z první rovnice ...

Pevná kladka — Sbírka úloh

Na pevné kladce visí závaží o hmotnosti 0,55 kg a kbelík o hmotnosti 0,45 kg. Určete zrychlení soustavy a sílu, kterou působí kladka na osu.

Geometrie/Úvod do křivek – Wikiknihy

Úvod do křivek Popis . Jedním z klíčových problémů počítačové vědy je vstup dat. Cesty, jimiž se data do počítačů mohou dostat, jsou v zásadě dvě.

Periodická soustava prvků - chemie online

Periodická soustava prvků . Historie vzniku, vysvětlení pojmu skupina a perioda, charakteristické názvy skupin. Chemické značky a názvy prvků.

5. rozměr v závislosti na cestování v čase

Poznámka: První tři rozměry mohou být mezi sebou zaměněny, neboť u nich záleží na úhlu pohledu. Někdy se pro označení nějakého úseku v prostoru ...

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací ...

... o řešení soustavy tří rovnic se třemi neznámými dosazovací metodou. Je vhodná k podpoře přímé výuky nebo jako opora samostudia či ...

FYZIKÁLNÍ POJMY - VZNIK A VÝVOJ VESMÍRU

Fyzikální pojmy a termíny ... A : absolutní čas: čas měřený univerzálními hodinami, jejichž existenci tento pojem předpokládá; Einsteinova teorie ...

8. ročník - příklady z matematiky

8. ročník - řešené příklady z matematiky, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet příkladů: 1122
arabske kundy velké dvorce video mlade romky porno